חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הם דיני אכילה בקידוש לפני תפילת מוסף של ראש השנה ושמחת תורה?

תשובה:

מנהג בראש השנה ובשמחת תורה לעשות קידוש קודם תפילת מוסף. וצריך לשים לב לכמה דברים: אין לאכול פת או עוגות, אלא בשיעור כביצה בלבד. כמו כן, אין לאכול קוגל או תבשיל ומיני תרגימא מחמשת המינים אלא רק בשיעור כביצה בלבד. אבל מותר לאכול הרבה פירות, ולכן יכול לאכול טשולנט יותר מכביצה. אמנם, יש להסתפק האם מותר לאכול גם כן בשר ודגים, מפני שהם דברים שרגילים לקבוע אותם כסעודה בפני עצמה.

פוסק: הרב אליעזר רוט

ספר: הליכות חיים - יום טוב

מקור: פרק שלישי, סעיף לה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה