חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם קטן שאכל ביום כיפור צריך לקדש ולומר יעלה ויבוא?

תשובה:

קטן שאוכל ביום כיפור לא יקדש גם אם חל בשבת. ובברכת המזון יזכיר יעלה ויבוא ובשבת גם רצה והחליצנו.

פוסק: הרב מאיר אביטל

ספר: מורה הנער

מקור: סימן כ סעיף ה ע"פ שו"ע תריח' סעיף י ובמגן אברהם ומ"ב ס"ק כט ועוד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה