חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעשות בשבת קידוש אחרי תפילת שחרית?

תשובה:

מי שחלש או מרגיש חולשה ואינו יכול להמתין בשבת בבוקר עד סיום התפילה, יתפלל שחרית ביחידות, ואחר כך יקדש ויאכל (פת עד שיעור ביצה, וכנ"ל פת הבאה בכיסמין) . לאחר מכן ילך לבית הכנסת.
וכן מי שחלש מותר לו לאכול אחרי תפילת שחרית אחרי שיקדש. כנ"ל גם בראש השנה לפני תקיעת שופר ומוסף.
המקדש אחרי תפילת שחרית, ישתה יין כמלוא לוגמיו ויאכל פת הבאה בכסמין, בגלל שצריך שיהיה קידוש במקום סעודה. מן הראוי שישתדל לשתות שיעור רביעית יין ויברך לאחר מכן ברכה מעין שלוש ויזכיר יין ומזונות.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק לב סעיף יז- יח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה