חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ינהג האבל לגבי קידוש לבנה בימי השבעה ?

תשובה:

בשבת רשאי האבל לצאת לבית הכנסת. בליל שבת יש שאינם אומרים "הודו" שלפני מנחה בערב שבת וגם לא לכה דודי. בכל הנ"ל החסידים לא משנים ואומרים כרגיל. כמו כן אין אומרים בליל שבת "שלום עליכם" (גשר החיים), ולא יברך את ילדיו. מאידך שר זמירות שבת כרגיל. אין אומר ברכי נפשי בחורף ולא פרקי אבות בקיץ.
יש מתירים לאבל ללמוד בשבת רשי על הפרשה למי שרגיל בכך.
במוצאי שבת אם מתפלל לפני העמוד חולץ מנעליו לפני ברכו, ויגיד לפני כן "המבדיל בין קודש לחול".
לא יקדש את הלבנה בימי שבעה אלא אם כן לא יסיים את השבעה עד י בחודש. מותר לו לומר "שלום עליכם" בקידוש לבנה אך אחרים העומדים לידו לא יאמרו לו זאת  כל ל' יום או כל יב חודש אם אבל על הוריו.

פוסק: הרב יצחק צבי אושינסקי - מערכת אוצר הפוסקים

ספר: הלכות אבלות - אוצר הפוסקים

מקור: פרק ג סעיפים קמז- קע

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה