חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נשים חייבות בברכת קידוש לבנה?

תשובה:

נשים פטורות מלברך ברכת קידוש לבנה.

ספר: מגן אברהם

מקור: סימן ע ס"ק א. סימן רצו סק"יא, משנה ברורה סימן ע ס"ק א ובסימן קו ס"ק ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה