חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יקדש בשבת בבוקר אם אין לו יין?

תשובה:

מצןוה מן המובחר להדר ולקדש בשבת בבוקר עם יין.
אם אין לו יין או שאינו יכול לשתות יין, הרי מכיון שקידוש של שחרית הנו מדרבנן, יכול לקדש במשקה המוגדר כ"חמר מדינה", כגון בירה, מיץ פירות טבעי, יין שרף. אבל לא יקדש על סודה ולא על מים.
אם אין לו  משקה של "חמר מדינה", יש להקל  לקדש גם על כוס חלב, כוס קפה או אפילו על תה מתוק (לגבי מתוק יש חולקים). בשעת הדחק כשאין לו משקה מתאים כמבואר לעייל, יקדש על לחם משנה או על שתי פרוסות כשכל פרוסה בגודל כזית. בדיעבד כשאין לו לחם יקח עוגה שלמה ויברך עליה ברכת מזונות לפני שיאכל את סעודתו.
אם יביאו לו בהמשך יין או חמר מדינה אזי יקדש אפילו לפני סעודה שלישית.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק נג סעיפים ט- יג וראה יביע אומר ח"ג יט' וכן אגרות משה או"ח חלק ב סימן עה

תשובה נוספת:

"חמר מדינה" הנו משקה שנמצא במקום בו הוא נמצא, ובאותו מקום שותים אותו לא כשצריכים להרוות את הצמאון, אלא שותים אותו כמשקה חשוב בשביל כבוד הסעודה או כבוד האורחים. כגון: בירה, יין שרף, מיץ תפוח עץ, תפוח זהב, אשכוליות, יין תפוחים והכל תלוי במנהגי אותו מקום.
בשעת הדחק אפשר לסמוך על המקילים להבדיל על תה ממותק או קפה עם או בלי חלב. (לגבי ממותק יש חולקים).

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק ס' סעיפים ג-ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה