חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאכול קיטניות בערב פסח?

תשובה:

איסור אכילת קיטניות מתחיל משעת איסור אכילת חמץ. בשעת הצורך אפשר להתיר.
ומותר להשהותם בביתו בפסח (ואם אין להם הכשר לפסח נהוג למוכרם עם החמץ).פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: אורח חיים ג' פרק נט' סעיף א וכן פרק נו סעיף יב. ראה סידור פסח כהלכתו ח"א פרק טז הערה 42-א

תשובה נוספת:

אסרו קיטניות רק בפסח ולא בערב פסח, ויש שנהגו גם בערב פסח משעת איסור חמץ, אבל בשעת הצורך אפשר להתיר (הגר"ש אלישיב).

פוסק: הרב שלמה.ז גרוסמן

ספר: סידור פסח כהלכתו

מקור: פרק טז סעיף י ובהערה 42*

תשובה נוספת:

לנוהגים שלא לאכול קיטניות בחג הפסח, אסור יהיה לאכול קיטניות בערב פסח לאחר ארבע שעות מתחילת היום.

הערת מנהל האתר:
הרב פרל, רב גוש עציון הורה שלגבי ילדים אפשר להקל.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: פסח, פרק יג' סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה