חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש חיוב לעמוד בפני אחיו הגדול?

תשובה:

לכתחילה מחוייב לקום מלוא קומתו בפני אחיו הגדול, ועל כל פנים קימה שיש בה הידור, בוודאי שצריך לעשות.

פוסק: הרב נחמן יחיאל מיכל שטיינמעטץ

ספר: שו"ת משיב נבונים

מקור: חלק א סימן מ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה