חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חובת קימה בפני אביו חלה גם כשאביו סומה או כשאינו מכירו?

תשובה:

מצות קימה בפני אביו היא גם כשאביו סומא ואינו רואה וכן כשלקה במחלת שכחה ואינו מכיר את בניו.

פוסק: הרב לוי יצחק בניאל

ספר: רפואה כהלכה

מקור: סימן מז וראה גם הגהות רעק"א בשם שו"ת שער אפרים צ' ובפתחי תשובה. ובתשובות והנהגות ח"ב סימן תמח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה