חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לקום בפני חתן?

תשובה:

טוב וראוי לקום לפני החתן בכל שבעת ימי המשתה אך זהו רק מצד חומרא, וכאשר מגיע תלמיד חכם להשתתף בשבע ברכות קיימת חובה לכולם כולל החתן לקום לכבודו.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק י סימן קמה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה