חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם החתן צריך לקום בפני תלמיד חכם?

תשובה:

כאשר מגיע תלמיד חכם להשתתף בשבע ברכות קיימת חובה לכולם כולל החתן לקום לכבודו.


מקורות:

בספד "דרך שיחה" עמוד קנא כתב הגר"ח קנייבסקי חתן דומה למלך, ואינו.. מלך ובודאי חייב בכבוד
ת"ח. וכן העלה בספד "ויברך דוד" כבוד אב סי' פ דחתן צריך לקום מפני הרב, וכן פסק הנטעי גבריאל
נישואין לט ד : החתן חייב לעמוד בפני ת"ח או זקן ושבע ימים כפי שהוא חייב בכל המצוות, וכ"כ
בספר החופה והנישואין כו כז: לפי ההלכה חייב חתן לקום מפני תלמיד חכם וזקן וכן המנהג
שחתן קם מפניהם מלוא קומתו.

 

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק י סימן קמה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה