חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקפל כביסה בשבת?

תשובה:

מותר לקפל בגדים בשבת שלא לפי קיפולו הקודם ויחזור ויקפלו אחרי צאת השבת.  וכן מותר לקפל בגדים שאין קיפולם ניכר, כגון בגדים העשויים גומי או ניילון, פלסטיק או דברי סריגה וגרביים.
כמו כן מותר לקפל כבסים שנתייבשו אחר כביסתם אם אין כוונתו לעצם הקיפול וגם אינו מקפיד על צורת הקיפול אלא כוונתו על סידור הבגד במקומו. וכל אלה מותר גם אם אינו מתכוון להשתמש בבגדים המקופלים בשבת עצמה.

אולם אין לקפל בגדים בשבת לפי הקיפול הרגיל כדי ללובשם לאחר שבת משום טורח שלא לצורך היום.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק טו' סעיף מט והערה קסד

תשובה נוספת:

נראה שאם הכביסה מצויה בבית ומונחת באופן המפריע לסדר הרצוי לאווירה של שבת, אזי גם פעולה זו תחשב לצורך שבת ומותר לקפל את הכבסים.

פוסק: הרב מנשה יששכר

ספר: ופדויי ה' ישובון - תשובות

מקור: סימן מג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה