חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לקפל מפיות נייר לכבוד ארוחת שבת?

תשובה:

מותר בשבת לקפל מפיות נייר לכבוד ארוחת שבת בקיפול רגיל, ונכון להחמיר שלא לקפל מפיות נייר  בצורת נוי מיוחדת שעושים לאירועים מיוחדים.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק יא סעיף מא וכן בפרק טז סעיף כא בהערה סא

תשובה נוספת:

מותר לעשות קיפולים מיוחדים וצורות מיוחדות בנייר רך, אולם יש להחמיר בנייר קשיח (משום איסור בונה)

פוסקים: הרב חיים חזקיהו מדיני, הרב משה שטערן

ספר: שו"ת באר משה

מקור: חלק ח סימן קלד, ובא גם בפסקי תשובות שבת סימן שב, ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה