חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקיים שיעורי תורה ללא מחיצה לצורך קירוב רחוקים?

תשובה:

במקום שיש צורך במחיצה, ניתן להקל בשיעורים שמטרתם לקרב רחוקים אם יש חשש שימנעו מלהגיע אם תיהיה מחיצה. ויש שהוסיפו שעל כל פנים ישבו בנפרד או שלכל הפחות תשבנה הנשים אחרי הגברים.

פוסק: הרב משה חיים חנונו

ספר: תורת המחיצה - עטרת משה

מקור: שער ה, ב. וכן ראה אגרות משה או"ח חלק ה סימן יא ובשו"ת הרב הראשי תשמ"ח סימן קכו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה