חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג בפסח לגבי תמונה או כל קישוט שיש בו שיבולת ומה לגבי קישוטים מקמח ומים וכו'?

תשובה:

תמונה לנוי שיש בה שיבולים על הקיר, או מגש של חמץ תלוי על הקיר לנוי, יורידו משם ויצניעו לפני פסח.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: מאמר מרדכי

מקור: פרק ג סעיף יג וראה מגן אברהם סימן תנא ס"ק ב

תשובה נוספת:

קישוטים הנעשים מקמח מים ומלח, טעונים ביעור או מכירה לנכרי והצנעה מאחורי מחיצה.

פוסק: הרב חיים מיכל לינדר

ספר: בדיקת חמץ וביעורו

מקור: פרק ב סעיף מז

תשובה נוספת:

שיבולים המשמשות לנוי וקישוט בים אם הן חדשות, בין אם ישנות ואינן ראויות לאכילה, ניתן להשאירן לקישוט בפסח. כמובן שאין לאכול מהן שמא נרטב אחד הגרעינים והחמיץ.

פוסק: הרב אלישיב קנוהל והרב שמואל אריאל

ספר: ואכלת - ושבעת

מקור: פסח, עמוד 292

תשובה נוספת:

טוב לעמוד בעת אמירת סליחות, ומי שקשה לו רשאי לשבת, אבל יעמוד בעת אמירת "אל מלך יושב" וי"ג מדות ווידויים.

פוסק: הרב גבריאל ציננער

ספר: נטעי גבריאל

מקור: ראש השנה פרק י סעיף ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה