חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הוא שעור הנתינה של קימחא דפסחא?

תשובה:

שעור הנתינה של קימחא דפסחא יש להעריך על פי ממונו, והמשתמטים יש עון בידם (סימן תכט' ס"ק ו). אפשר לתת גם ממעשר כספים אולם יש לתת חלק שלא ממעשר כספים.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: פרק נ' סעיפים יב- יג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה