חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לתת קמחא דפסחא מכספי מעשר כספים?

תשובה:

מותר לתת קמחא דפסחא מכספי מעשר כספים.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: באורח צדקה

מקור: פרק יא סעיף ט

תשובה נוספת:

יש לתת גם משהו שלא מכספי מעשר כספים.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: פסח פרק נ סעיף יג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה