חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקנות חפץ שיש לגביו השערה שאולי הוא גנוב אבל זה לא ברור?

תשובה:

אסור לקנות חפץ גנוב לא מיהודי ולא מנכרי. אם אין חזקה שמדובר בגניבה אלא זו רק השערה אין איסור לקנותו. הקונה חפץ והתברר לו לאחר מכן שמדובר בגניבה, אם בעת שקנה כבר התייאשו הבעלים אזי לא חייב להחזיר לבעליו כיוון שקנה את החפץ ביאוש ושינוי רשות. אם בשעת הגניבה עדין לא התייאשו אזי יהיה חייב להחזיר לבעליו אפילו אם התייאשו אחר כך.

פוסק: הרב אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

ספר: באר חנוך - על דיני ממונות

מקור: חלק ב פרק לז סעיף א וכן פרק לח סעיפים א-ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גניבה וגזילה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה