חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יעשה מי שזקוק לקנח אפו באמצע תפילת שמונה עשרה ואין לו במה לקנח?

תשובה:

מי שזקוק לקנח אפו באמצע תפילת שמונה עשרה ואין לו במה לקנח, והדבר מקשה לו לכוון בתפילתו, יהיה רשאי לעקור ממקומו  ולשוב מיד לתפילתו.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק יב סעיף פב הערה קפו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה