חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקנות בגדים חדשים שבספירת העומר?

תשובה:

בשעת הצורך, מי שצריך בגד או רהיט יכול לקנותו. וכן מי שנזדמה לו אפשרות לקנות רהיט או בגד יותר בזול. ולדעת המחמירים יחדש את הבגד ויברך שהחיינו בשבת או ראש חודש או ביום העצמאות או בסעודת מצוה.
וכן מותר לקנות בית (במיוחד בארץ ישראל) ולהיכנס לגור בימים אלו.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים. אבלות בספירת העומר, סעיף יא. וראה ילקוט יוסף קצוש"ע חלק שני סימן תפט' סעיף כג.

תשובה נוספת:

אין איסור לברך "שהחיינו" בימי ספירת העומר, לכן מותר לקנות בגדים ודברים חדשים.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן תקכז ראה משנ"ב, תצג',ס"ק ב.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספירת העומר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה