חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאכול קניידלאך בערב פסח?

תשובה:

אם בישלו קציצות מקמח מצה מותר לכל הדעות לאוכלם בערב פסח.

אולם, אם נילושו שברי מצה ביין או בשמן ואפילו אם אפו תערובת זו, כל זמן שנשארה צורת המצה על השברים אסור לאוכלם בערב פסח. אולם אם שברי המצב איבדו את צורת המצה שלהם מותר לאכלם בערב פסח וברכתם "מזונות", ויש מחמירים גם בזה.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: פסח, פרק יג' סעיף ו - ז

תשובה נוספת:

קניידלאך מותר לאכול בערב פסח כיון שבטל ממנו טעם מצה לגמרי. אבל  יש להחמיר שלא לאכול בערב פסח עוגיות ועוגות שיש בהם קמח מצה שנאפו (ואם בושלו יהיה מותר).

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: אורח חיים ג' פרק נו' סעיף י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה