חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חתן צריך לקנות את מקום החופה וחדר הייחוד לצורך עריכת הקידושין?

תשובה:

אין כל בסיס למנהג זה. ההפך, מנהג זה אף סותר את הנאמר בגמרא, כתובות דף מח עמוד ב.

פוסק: הרב ישראל יעקב פישר

ספר: אבן ישראל

מקור: כרך ט סימן קלא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה