חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקפל בשבת את הטלית בקיפול הקבוע?

תשובה:

לא יקפל בקיפולה הקבוע, ובתנאי שאין כוונתו להכין לימי חול, אלא בגלל שהטלית לא תיהיה מונחת בבזיון.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: מאמר מרדכי

מקור: שבת חלק ה פרק קג סעיף ג

תשובה נוספת:

אין למחות כיון שיש לו על מי שיסמוך שהתיר את הקפול.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: סימן שב סעיף יז

תשובה נוספת:

בזמננו - מותר.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן רפה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה