חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבלוע קפסולה כשרה ובתרופה עצמה מעורבים מרכיבים אסורים?

תשובה:

מותר לקחת ולבלוע קפסולה כאשר התרופה שבתוכה אינה כשרה, כיון שאינו כדרך אכילה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק א מאכלות אסורות עמוד רלט. והרב שלמה זלמן אויערבך אסר כיון שהקפסולה בטלה לתרופה.

תשובה נוספת:

לכתחילה חולה שאין בו סכנה יבלע תחליף כשר לכדור שיש בו תערובת איסור. ואם לא נמצא מותר לבולען בקפלוסה או בעטיפת נייר.
מכל מקום באופו מעשי ניתן לנהוג כדלהלן:
תרופות שנפסלו מאכילת אדם מותרות אף לחולה שאין בו סכנה.
תרופות הניתנות שלא בדרך בליעה דרך הגרון אין איסור בלקיחתן (אינפוזיה, חוקן וכו').
בזמננו רוב התרופות מרות וגם אם ממתיקים אותם, אין זה הופך את לקיחתן להנאה ועל כן בשעת הצורך מותר לבולען. וכן אם החומר האסור עבר ייבוש בתהליך הייצוור  יהיה מותר גם לחולה שאין בו סכנה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק כא' סעיפים לב- לה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה