חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לקרוא ולעיין בספרי בישול וכו' ?

תשובה:

נכון להחמיר שנשים לא תקראנה בשבת בספרי בישול.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: חלק ד שבת ב' עמוד ריג' סעיף כח

תשובה נוספת:

אין לקרוא בשבת בספרי הוראות בישול. לגבי קריאה בספרות מקצועית יש להקל בעת הצורך אם אין בהם ענייני מסחר או בעניני עיסוקיו האסורים בשבת, וכן יש להקל לקרוא בספרי לימוד.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כט סעיפים מח-מט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה