חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חולה הנמצא בבית חולים בשבת וזקוק לעזרה רשאי להשתמש בפעמון החשמלי המותקן ליד מיטתו?

תשובה:

חולה שאין בו סכנה המאושפז בשבת בבית חולים, ונצרך לנקביו וצריך עזרה לצורך זה, ישתדל לבקש מנכרי לצלצל עבורו בפעמון, ואם אין הדבר אפשרי והוא נצרך מאוד, יצלצל כלאחר יד, דהיינו שילחץ במרפקו או באחורי ידו וכו' גם אם כתוצאה מכך תידלק נורה. 

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק מ סעיף כג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה