חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקרוא במוצאי שבת איימל שנשלח בשבת?

תשובה:

דואר אלקטרוני שנכתב בשבת על יד יהודי מותר לקרוא אותו במוצאי שבת. (כמובן שיש להמנע מלבקש ממנו לכתוב לך בשבת).

ספר: שולחן ערוך

מקור: ע"פ אורח חיים, סימן שיח' סעיף א. וראה גם שמירת שבת כהלכתה מהדורת תשע במבוא פרק א סעיף לד סימן קטן ב. וראה שו"ת יחוה דעת חלק ג סוף סימן סז בהערה. וראה בשו"ת שבט לוי חלק ה סימן כח.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה