חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר למורים והורים לקרוא הודעות טקסט או ווטסאפ ?

תשובה:

"חרם דרבינו גרשום" אוסר גם על הורים ומורים לקרוא ללא רשות הודעות טקסט או ווטסאפ של תלמידי או ילדיהם. זאת ועוד, אסור להורים להתנות רכישת מכשיר טלפון חכם לילדיהם בכך שיוכלו לראות הודעות טקסט או ווטסאפ שהרי לא קבלו רשות השולחים, ועל ההורים למצוא פתרונות חינוכיים אחרים.

פוסק: הרב ישראל רוזן - ראש מכון צומת

ספר: שבת בשבתו

מקור: עלון 1661 מדור משו"ת בארץ - הרב רא"ם הכהן רב הישוב עתניאל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חרם דרבינו גרשון

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה