חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי ראוי שיקריא את הכתובה בזמן החופה?

תשובה:

יש נוהגים ש"מסדר הקדושין" יקרא את הכתובה. מכל מקום ראוי לכבד אדם חשוב שיקראנה ויש לכך סמך לדבר בדברי ראשונים.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: חלק א פרק יא סעיף רכה והערה 576 וראה גם הלכוות הגר"א ומנהגיו ח"א דף קסח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה