חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להוציא ספר תורה במיוחד לקריאת 'פרשת זכור' לנשים

תשובה:

מותר להוציא ספר תורה במיוחד לנשים לקרוא להן בפרשת זכור בלי ברכה.

נשים המקילות מלשמוע פרשת זכור יש להן על מי לסמוך, ומי שרוצה להחמיר לבוא לבית הכנסת, תבוא עליה ברכה.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: חזון עובדיה, פורים, דיני קריאת ארבע פרשיות סע' ג ובהע' יז (עמ' י), ילקוט יוסף קצושע חלק ב סימן תרפה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה