חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ניתן לצאת ידי חובה בשמיעת המגילה באמצעות הטלפון או רם קול?

תשובה:

לכתחילה אין להקריא את המגילה באמצעות הטלפון. אבל בדיעבד ובצורך גדול כשאין אפשרות אחרת (חולה וכו') יש מקום להקל. אם המקריא כבר קרא את המגילה ויצא ידי חובה, יקריא בלי ברכות. (קולה זו אינה חלה על שופר או דין תורה אחר שאסור לעשות זאת דרך הטלפון או מיקרופון).

ספר: פניני הוראה - פסקי דין מוסדות "אריאל"- תשנ"ז

מקור: אורח חיים עמוד 163

תשובה נוספת:

לכתחילה בודאי שאין לעשות כן אולם באין דרך אחרת מותר, כגון בקריאת מגילה בבית חולים.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק ח' סימן יא

תשובה נוספת:

אפשר להקל רק אם יושב סמוך לשליח הציבור, כך שאף ללא הרמקול יכול לשמוע היטב את הקריאה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פורים פרק ז' סעיף י, וראה שם בהערה מ' בשם יחווה דעת חלק ג' סימן נד

תשובה נוספת:

מי שמטפלת בחולים, כגון אחות בבית חולים וכו', ומתקשה לעבוד כראוי ביום צום - רשאית לאכול.  היתר מיוחד זה אינו מתייחס לגבי יום כפור ותשעה באב.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים, פרק יג סוף הערה 12 (ארחות הלכה)

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה