חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בעל קורא יכול להשתמש באוזניות המחוברות לטייפ על מנת שידייק בפיסוק ובטעמים בזמן הקריאה?

תשובה:

אין להפעיל טייפ על מנת לסייע לבעל הקורא את המגילה בפיסוק ובטעמים. אומנם אם יחבר אוזניות שרק הוא שומע מהטייפ אזי מותר אולם רצוי להמנע מכך מפני כבוד הציבור.

פוסק: הרב שמחה בן ציון א. רבינוביץ

ספר: פסקי תשובות

מקור: חלק שישי סימן תרצ סעיף ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה