חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם רשאי בעל קורא שהוא אבל בתוך שנים עשר חודש לקרוא את המגילה בבית הכנסת?

תשובה:

בעל קורא שהוא אבל בתוך שנים עשר חודש או תוך שלושים יום לפטירת שאר הקרובים, רשאי למנהג האשכנזים לקרוא את המגילה בבית הכנסת  כדי להוציא אחרים ידי חובה, כאשר אין מי שבקי כמוהו בקריאתה(טעמים ודקדוקי אותיות), וגם אז יברך אדם אחר על הברכות. למנהג הספרדים רשאי האבל לקרוא ולברך כדי להוציא את האחרים.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פרק יד' סעיף יא ובהערות. וראה גם משנה ברורה סימן תרצו' ס"ק יב ופני ברוך סימן כט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה