חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקרוא מכתב בשבת?

תשובה:

חז"ל גזרו שלא לקרוא בשבת וביום טוב מכתבים ואגרות שלום, גזירה שמא יבואו לקרוא בשטרות שיש בהם עניני מקח וממכר. אך מכתב שהגיע לידו בשבת ויום טוב ולא קראם עדיין, יהיה מותר לעיין בהם מבלי להוציא בשפתיו, מכיוון ויתכן שנכתב בהם דבר שיש צורך היום או הגוף.
 מכתב מסחרי אסור לקרוא ואף לא לעיין בו, ואם מדובר במסמכים שרגיל לשומרם (ענייני מס הכנסה, קבלות וכו) אסור אף בטלטול.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כט סעיף מו- מז וראה גם אשרי האיש שבת טז, יג ילקוט יוסף כרך ב סימן שז, יד.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה