חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי נותנים שם לתינוקת שנולדה?

תשובה:

יש מספר מנהגים לגבי עיתוי המועד של נתינת שם לבת שנולדה, כדלהלן:

-יום הלידה
-ביום קריאת התורה הסמוך ליום הלידה
-בשבת שלאחר הלידה
-לא לפני שעברו 5 ימים מהלידה, אולם אם יום השלישי יוצא בשבת אז יכולים לתת לה שם
-בשבת השניה שאחרי הלידה
-חודש לאחר הלידה.

את השם נותנים  לאחר שאבא עולה לתורה, אומרים "מי שברך" של נתינת השם.
מצווה לעשות שמחה וסעודה בעת שקורא שם לבתו שנולדה.
בעדות ספרד יש שנוהגים  לתת שם לבת בעת טכס הנקרא "זבד הבת". (יש נוסח מיוחד לכך).

פוסק: הרב דוד יוסף ויסברג

ספר: אוצר הברית

מקור: חלק א פרק ו סעיפים ה-ח

תשובה נוספת:

ואם היא הבת הראשונה שנולדה לו, יאמר: אחת היא יונתי תמתי,
אחת היא לאמה ברה היא ליולדתה, ראוה בנות ויאשרוה מלכות ופילגשים
ויהללוה (שה"ש ו' ט')
ויברכו את רבקה ויאמרו לה: אחתנו את ופי לאלפי רבבה, ויירש זרעך
את שער אויביו (בראשית כ"ד ס').
ואחר כך מברכים את הילדה מי שברך אמותינו שרה רבקה רחל ולאה מרים הנביאה ואביגיל ואסתר המלכה בת אביחיל, הוא יברך את הילדה הנעימה הזאת ויקרא שמה (פלונית) במזל טוב ובשעת ברכה, ויגדלה בבריאות שלום מנוחה. ויזכה לאביה ולאמה ולראות בשמחתה ובחופתה, בבנים זכרים עושר וכבוד דשנים ורעננים ינובון בשיבה וכן יהי רצון ונאמר אמן.

פוסק: הרב יוסף אופנהיימר

ספר: ויקרא שמו בישראל

מקור: פרק ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת שם לבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה