חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לקרוא קריאת שמע שעל המיטה אחרי התשמיש או לפני התשמיש?

תשובה:

על פי משנה ברורה יש לקרוא קריאת שמע שעל המיטה לאחר התשמיש. כמובן שאם יש חשש רציני שירדם אז  יקדים לפני כן.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן רלט סעיף א סימן קטן ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה