חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה מקור המנהג לאכילת קרעפלך בערב יום כיפור?

תשובה:

יש מנהג לאכול לביבות ממולאות בבשר בהושענא רבה, בערב יום כיפור ופורים.
אחד הטעמים למנהג זה משום שבימים אלה הם כמו יום טוב באכילה ושתיה אולם לא יום טוב גמור שהרי מותרים במלאכה. דהיינו אלה ימים טובים מסתתרים ולא גלויים (באתכסיא ולא באתגליא). וכך הקרעפלך בתוכו יש בשר, והבשר הרי נועד לשמח את יום טוב, אלא שבקרעפלך הוא מסתתר בתוך הבצק כמו שיום טוב מסתתר בימים הנ"ל.

פוסק: הרב יהודה טשזנר

ספר: שערי חג הסוכות

מקור: שער יא פרק יג סעיף כג ובספר הטעמי מנהגים תתצ"ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה