חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שכן יכול למנוע מדייר אחר לבנות מחסן, גדר וכו' אשר כתוצאה מבניית המחסן וכו' יקל על גנבים להכנס לדירתו?

תשובה:

שכנים אשר אחד מהם מעוניין לבנות מחסן וכו' בחצירו, וכתוצאה מכך יקל על גנב לחדור לדירת חברו. רשאי יהיה חברו לדרוש את הרחקת המחסן למקום שלא יהיה חשש של כניסת גנבים לדירתו דרך גג המחסן. אם אין אפשרות להרחיק את המחסן וכו' אזי בעל המחסן יהיה חייב להשתתף בעלות התקנת סורגים בדירת השכן.

פוסק: הרב מנחם שמיל

ספר: שלמי מנחם

מקור: פרק ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה