חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יעשה אדם שקשה לו מאוד ומתבייש לבקש סליחה מחברו בשום ערוץ?

תשובה:

צריך לבקש סליחה גם כאשר יודע שחברו מחל לו. מי שקשה לו מאוד ומתבייש לבקש סליחה מחברו, יכול בדיעבד להסתמך על תפילת "זכה" אשר חברו אומר בכניסת ליל יום כיפור,  ובתנאי שהפוגע מתחרט באמת על מעשהו.

פוסק: הרב שמואל קמנצקי

ספר: קובץ הלכות הימים הנוראים- עורך הרב דניאל אשר קליינמאן

מקור: פרק כה סעיף ה ובהערה, וכן ע"פ הגרי"ש אלישיב, אשרי האיש או"ח חלק ג פרק כ סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה