חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקשור את הסכך על מנת שלא יעוף ברוח?

תשובה:

אם יש חשש שהסכך יעוף ברוח מצויה מותר יהיה להניח על הסכך קרשי עץ כבדים הכשרים לסכך, ואם יש צורך נוסף יוכל לחבר את הקרשים הכבדים לסוכה גם בחבלים, מסמרים או אזיקונים.

אולם, במקרה וחושש שהסכך יעוף ממקומו ברוח שאינה מצויה, אזי יהיה מותר לקשור את הסכך עצמו בחבל או באזיקוני פלסטיק.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: סוכות פרק ב סעיף ה וראה הערה 8 ראה שו"ע סימן תרכא, סעיף ח ובמשנה ברורה, היכל הוראה ח"א,עז

תשובה נוספת:

לכתחילה אין לקשור את הסכך לסמוכותיו בחוטי ניילון או פלסטיק אלא בחוטי פשתן. בדיעבד אם אין לו חוט אחר יקשור בחוט ניילון.

פוסק: הרב יעקב אפשטיין

ספר: חבל נחלתו

מקור: חלק ב סימן כב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה