חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקשור עניבה בשבת?

תשובה:

אם רגיל לקשור את העניבה מחדש בכל פעם שלובש אותה ולאחר מכן להתיר הקשר אזי מותר, שכן כולי עלמא מודו שחשיב כקשר שאינו של קיימא (פחות מכ"ד שעות), אולם אם הוא משאיר את הקשר של העניבה בדרך כלל, אזי אין לקשור את העניבה בשבת (אלא אם כן יפתח הקשר בתוך יום).

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ד סימן יח וראה שש"כ טו, נח וראה אור לציון חלק ב מז, כא

תשובה נוספת:

מותר לענוד עניבה, אם אינה עשויה קשר ועומדת להפתח תוך כדי מעת לעת, אבל אם עשויה קשר, יענוד אותה מבעוד יום, ושוב יוכל למשוך בקצה כדי להצרה לצורך הלבישה או להרחיבה לצורך הפשיטה.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: טו, נח-סב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה