חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה פרטי המנהג להסיר את הקשרים בלולב ביום הושענא רבה?

תשובה:

אשכנסים נוהגים להסיר את הקשרים מהלולב ביום הושענא רבה. ויש לכך מנהגים שונים. יש הנוהגים להסיר רק את הטבעת העליונה, יש המסירים רק חצי מהאיגוד, יש המסירים את כל האיגוד מלבד האגד האוגד את ג המינים ועוד.
יש העושים זאת לפני תפילת שחרית, יש המסירים לפני הלל ויש הנוהגים להסירם אחרי הלל ולפני ההושענות, וראה עוד שם.
מאידך, הספרדים לא נוהגים להסיר את הטבעות בהושענא רבה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: ארבעה מינים פרק ט סעיף ל ובהערות. ראה שו"ע סימן תרסד

תשובה נוספת:

טעם הסרת טבעות הלולב כדי להרבות שמחה או לפי הטעם שיש בזה לעצור את הטללים הרעים ורוחות רעות ביום גמר החתימה.

פוסק: הרב שמחה בן ציון א. רבינוביץ

ספר: פסקי תשובות

מקור: חלק שישי סימן תרסד סעיף ב ובהערות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה