חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקשור בשבת את הנעלים בשני קשרים זה על גבי זה?

תשובה:

מותר לקשור בשבת קשר ועניבה על גביו אם בדעתו לפתוח את הקשר בתוך שבעה ימים, 
יש מתירים לקשור בשבת שני קשרים זה על גבי זה, אם בדעתו להתיר את הקשרים בתוך שלושה ימים, והמחמיר תבוא עליו ברכה.
אם קשר בערב שבת את נעלו בקשר ובעניבה, ובלא כוונה נקשר בשני קשרים זה על גבי זה יהיה מותר להתירו את הקשר בליל שבת ואם אינו יכול להתירו יהיה מותר אף לחתכו ולנתקו.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן שיז סעיף ח - יב

תשובה נוספת:

מותר בשבת לקשור עניבה על קשר, כמו שקושרים בדרך כלל בנעלים, וזאת אם יש בדעתו להתיר את הקשר תוך עשרים וארבע שעות.
כמו כן, יש מקרים שמותר להוסיף קשר נוסף גם על העניבה אם בדעתו לפתוח את הקשר באותו יום, כגון, כשיש צורך להדק את קשר הנעלים של ילד.
קשר על גבי קשר מותר במקום צורך (צער או מצווה), אם בדעתו לפתוח את הקשר באותו יום.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק מ טו סעיף נו וראה ברמ"א שי"ז ס"א

תשובה נוספת:

יש פוסקים שהתירו לאשה לקשור בשבת קשר כפול את מטפחת הראש.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק א סעיף ו וראה שש"כ טו, הערה קסז, ורב פעלים חלק ב סימן מד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה