חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעלות לקבר בראש חודש ביום היארצייט?

תשובה:

המנהג שהולכין לבית הקברות לרגל יאהרצייט גם בראש חודש, אולם רק אם זה יום היאהרצייט עצמו ולא בימים הסמוכים לו.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים, פרק א סעיף יג

תשובה נוספת:

אם חל יום השנה בראש חודש עדיף להקדים את העלייה לקבר קודם לכן, אם יש חשש שיבואו לידי בכי.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: אבלות סימן מ סעיף כו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה