חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקרוא קריאת שמע או לברך ליד אשה המגלה את ראשה בביתה?

תשובה:

אין לקרוא קריאת שמע ולברך כנגד אשה נשואה הנמצאת בביתה בראש מגולה. אם רגילה ללכת בגילוי ראש ברשות הרבים (בניגוד להלכה), אין איסור לקרוא ולברך כנגדה, כיון שדינה כדין רווקות שרגילות ללכת ללא כיסוי ראש שמותר לקרוא קריאת שמע ולברך כנגדן.
כמו כן מותר לקרוא קריאת שמע ולברך כנגד פניה וידיה של אשה במקומות שרגילות להיום פנויות, ובתנאי שלא מתכוון להנות מיופיה.
טפח מגולה באשה שנראה דרך הטלויזיה אסור כנ"ל.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: סימן עה סעיף ד- ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה