חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לתכנת מראש ולהשתמש במכשיר רובוט בשבת לנקיון החדר?

תשובה:

מאחר, ואין המכשיר  עדין אינו נפוץ, והוא אינו מוכר בציבור כמכשיר אוטומטי מלא, אזי אין לכוונו בערב שבת על מנת שיפעל מאליו בשבת, מחשש ל"אוושא מילתא", ל"זילותא" של כבוד שבת, ומפני "חשד הרואים"
מאידך, כאשר אין אדם בבית בשעת פעילות המכשיר (אע"פ שעתידים לחזור במהלך השבת), אזי אם המכשיר אינו רועש וקולו לא נשמע בחוץ לבית - אי אפשר לאסור את השימוש בו. מכיון שאין איסור חז"לי גורף של "מראית עין" על כל ענייני אוטומציה ואין להרחיב את האיסור מדעתנו, ולכן לא שייך כאן הכלל ש"כל מה שאסרו חכמים משום מראית עין אפילו בחדרי חדרים אסור"

פוסק: מכון התורה והארץ- שבי דרום

ספר: אמונה עתיך

מקור: גליון 100- הרב ישראל רוזן ראש מכון צומ"ת, ראה שם בהרחבה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה