חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחמם בשבת דגים עם רוטב?

תשובה:

מותר לחמם אוכל מוצק, כגון בשר או דגים, שיש עליו מעט רטיבות, משום שלנוזלים אלו אין חשיבות והם בטלים למאכל המוצק.
כאשר התבשיל קרוש כדוגמת רוטב פטריות, אולם בעקבות החימום יהפוך לנוזלי, דינו כתבשיל שאינו נוזלי שמותר לחממו (מ"ב שיח, ק; כה"ח קנח). אמנם למנהג אשכנז, לכתחילה אין לחמם אותו, מפני שיש סוברים (תרומה ורא"ש), שלכתחילה אין לעשות פעולה שתגרום למאכל להפוך ממוצק לנוזלי ולהיפך, כי יש בפעולה זו כעין הולדה של דבר חדש (כמבואר להלן יב, יב). ואם הרוטב טפל לאוכל המוצק, גם למנהג אשכנז מותר לכתחילה לחמם את המאכל עם הרוטב המוקשה שיהפוך לנוזלי.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שבת חלק א פרק י סעיף ה

תשובה נוספת:

במקום צורך מותר לחמם דגים עם רוטב במקום שאינם יכולים להגיע לחום שהיד סולדת בו.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק א פרק ד סעיף מו ובהערה

תשובה נוספת:

יש אוסרים מדין "מחזי כמבשל". ובתבשיל שמיעוטו רוטב יש להקל לאוסרים. ולאוסרים - לא יתן ישירות על הפלטה אלא יניח טס מתכת או רשת, סיר הפוך על הפלטה.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות שבת

מקור: פרק יט סעיף י וראה אור לציון ח"א מל"א תשובה יח, וכן שש"כ פ"א סל"ב

תשובה נוספת:

לפי הרב עובדיה יוסף, מותר להניח בשבת על פלטה שאינה דלוקה גם תבשיל שרובו רוטב.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: יביע אומר

מקור: חלק י' סימן כ"ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה