חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם רופא שהתחיל את משמרתו אחרי שאכל אפיקומן- רשאי לאכול במהלך המשמרת שהיא אחר חצות?

תשובה:

רופא שהתחיל את משמרתו אחרי שאכל אפיקומן- ויעבוד במהלך כל הלילה ולכן יהיה זקוק לאכול דבר מה, רשאי מדין דיעבד לאכול במהלך המשמרת שהיא אחר חצות.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: שולחן שלמה -ערכי רפואה בעריכת הרב שמחה בונם לייזרזון

מקור: חלק א עמודים קלא- קלב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה