חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ינהג רופא שמפאת עבודתו החושש שלא יספיק לקיים את מצוות הסדר לפני חצות הלילה?

תשובה:

רופא שמפאת עבודתו חושש שלא יספיק לקיים את מצוות הסדר לפני חצות הלילה,  אם יש לו מעט זמן ינסה לפחות לקדש ויגיד את הקטע "עבדים היינו" ולברך את  ברכת "אשר גאלנו", ואם אפשר יוסיף את הקטע "רבן גמליאל היה אומר", שזה צריך להיות לפני אכילת מצה ואפיקומן.
 אם הרופא לא הספיק לקיים לפני חצות והתפנה רק אחר חצות הלילה, ינהג את כל מנהגי הסדר אבל  לא יברך על מצה ולא על מרור. ישתה ארבע כוסות תוך אמירת ההגדה אבל יברך אלא רק על כוס ראשונה ושלישית.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: שולחן שלמה -ערכי רפואה בעריכת הרב שמחה בונם לייזרזון

מקור: חלק א' עמוד קלא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה