חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין נסיעת רופא תורן בבית חולים בשבת?

תשובה:

רופא תורן או כונן בבית חולים שבו נמצא חולה שיש בו סכנה, אל לו לעזוב את בית החולים לביתו הרחוק, על דעת שיצטרך לנסוע בשבת כדי לעמוד על משמרתו, אלא אם כן יסיע אותו נהג נכרי שאז מותר לו גם לחזור עם נהג נכרי.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק א תשל"ט

מקור: פרק מ סעיף כו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה